Bedatylýan otag mebelleri ýatylýan otag

Gysga düşündiriş:

Bedatylýan otagyňyzyň görnüşini bu 5 bölek ekiz otag toplumynyň häzirki zaman gözelligi bilen üýtgediň.Iki krowat, bir aýna, bir geýimçi, bir döş we bir gijeki oturgyç ýaly zatlary öz içine alýan bu toplum, bar bolan ýatylýan otagyňyza minimalizm getirýär.Woodalpyldawuk pellehana çylşyrymlylygy artdyrýar, agaçdan ýasalan bolsa berkligi üpjün edýär.Ekiz ýatylýan otag toplumy, iki sany owadan gyz ýa-da oglan bar bolsa, iň gowy saýlawdyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bedatylýan otagyňyzyň görnüşini bu 5 bölek ekiz otag toplumynyň häzirki zaman gözelligi bilen üýtgediň.Iki krowat, bir aýna, bir geýimçi, bir döş we bir gijeki oturgyç ýaly zatlary öz içine alýan bu toplum, bar bolan ýatylýan otagyňyza minimalizm getirýär.Woodalpyldawuk pellehana çylşyrymlylygy artdyrýar, agaçdan ýasalan bolsa berkligi üpjün edýär.Ekiz ýatylýan otag toplumy, iki sany owadan gyz ýa-da oglan bar bolsa, iň gowy saýlawdyr.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň