Chaise Lounge divanlar we oturgyçlar

Gysga düşündiriş:

Bu anAmerikalySstilChaiseLongue.Munuň çarçuwasy ChaiseLonguemetaldan ýasalýar we doldurmak ýokary çydamly gubka.BuDivan C.haise longueiçerki we daşary ýurt bazarlarynda gaty meşhurdyr.BuChaiseLongue Led Fpeçdurnukly hiline eýedir we müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzüp bileris.An satyn almak isleseňizEajaýypChaiseLongue, bu siziň ilkinji saýlawyňyz bolar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

HELI mebel öndürijileri Hytaýyň Huizhou şäherindäki dükanyň içerki dizaýny we dükan enjamlary öndürýän zawod.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň