НАШИТЕ ПРОДУКТИ

About Us

Нашето кратко въведение

Heli и shenghonghao са братска компания, ние основно ви предоставяме система за интелигентни домашни камери на едно място. Нашата услуга на едно гише има в продължение на 20 години, ние също имаме система за слънчеви камери с ниска мощност, екипна работа по продажбите, система за QA и QC, продуктова линия.

ЗА НАС

We have 20 years of manufacturing experience, product quality is strictly controlled, affordable, complete logistics transportation, so that you can buy their own appropriate products.

Превъзходство на продукта

Имаме 20 години производствен опит, качеството на продукта е строго контролирано, достъпно, пълен логистичен транспорт, така че да можете да закупите собствени подходящи продукти.

We have a professional design team to provide you with customized solutions. There are related personnel and you at any time to communicate, fully understand your needs, to provide you with satisfactory products.

Предимство на отбора

Имаме професионален дизайнерски екип, който да ви предостави персонализирани решения.Има свързан персонал и вие по всяко време да общувате, да разберете напълно вашите нужди, да ви предоставим задоволителни продукти.

We have a complete service system, perfect pre-sale and after-sales service to let you have a perfect experience.

Предимство на услугата

Разполагаме с цялостна сервизна система, перфектно предпродажбено и следпродажбено обслужване, за да имате перфектно изживяване.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Хели мебели