NASZE PRODUKTY

About Us

Nasze krótkie wprowadzenie

Heli i shenghonghao są firmą braterską, zapewniamy głównie system inteligentnych kamer domowych. Nasza kompleksowa usługa ma od 20 lat, mamy również system kamer słonecznych o małej mocy, pracę zespołową sprzedaży, system QA i QC, linię produktów.

O NAS

We have 20 years of manufacturing experience, product quality is strictly controlled, affordable, complete logistics transportation, so that you can buy their own appropriate products.

Wyższość produktu

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w produkcji, jakość produktów jest ściśle kontrolowana, niedrogi, kompletny transport logistyczny, dzięki czemu można kupić własne odpowiednie produkty.

We have a professional design team to provide you with customized solutions. There are related personnel and you at any time to communicate, fully understand your needs, to provide you with satisfactory products.

Przewaga zespołu

Posiadamy profesjonalny zespół projektowy, który zapewnia niestandardowe rozwiązania.Istnieje odpowiedni personel i w każdej chwili możesz się komunikować, w pełni zrozumieć swoje potrzeby, aby zapewnić satysfakcjonujące produkty.

We have a complete service system, perfect pre-sale and after-sales service to let you have a perfect experience.

Zaleta usługi

Mamy kompletny system obsługi, doskonałą obsługę przedsprzedażną i posprzedażną, aby zapewnić Ci doskonałe wrażenia.